အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

အပြည့်စုံဖတ်ရန်….

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေလို့ အလုပ်တွေ ခေတ္တ နားထားရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

“နေမကောင်းတဲ့တလျောက် စားစရာတွေပို့ပေးသူများ ဆရာဝန်အိမ်ပင့်လာတဲ့အမ အွန်လိုင်းကနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းဆရာဝန်

စိတ်ပူပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့တဲ့စားစရာတွေစားပီးအားမွေးနေကြောင်းပါ ပုံကတော့လန့်သွားမှာစိုးလို့ဝါးထားတာ ဟုရေးသားထည်းသည်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေလို့ အလုပ်တွေ ခေတ္တ နားထားရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

“နေမကောင်းတဲ့တလျောက် စားစရာတွေပို့ပေးသူများ ဆရာဝန်အိမ်ပင့်လာတဲ့အမ အွန်လိုင်းကနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းဆရာဝန်

စိတ်ပူပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့တဲ့စားစရာတွေစားပီးအားမွေးနေကြောင်းပါ ပုံကတော့လန့်သွားမှာစိုးလို့ဝါးထားတာ ဟုရေးသားထည်းသည်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ

Unicode

အပြည့်စုံဖတ်ရန်….

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေလို့ အလုပ်တွေ ခေတ္တ နားထားရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

“နေမကောင်းတဲ့တလျောက် စားစရာတွေပို့ပေးသူများ ဆရာဝန်အိမ်ပင့်လာတဲ့အမ အွန်လိုင်းကနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းဆရာဝန်

စိတ်ပူပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့တဲ့စားစရာတွေစားပီးအားမွေးနေကြောင်းပါ ပုံကတော့လန့်သွားမှာစိုးလို့ဝါးထားတာ ဟုရေးသားထည်းသည်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေလို့ အလုပ်တွေ ခေတ္တ နားထားရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

“နေမကောင်းတဲ့တလျောက် စားစရာတွေပို့ပေးသူများ ဆရာဝန်အိမ်ပင့်လာတဲ့အမ အွန်လိုင်းကနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းဆရာဝန်

စိတ်ပူပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့တဲ့စားစရာတွေစားပီးအားမွေးနေကြောင်းပါ ပုံကတော့လန့်သွားမှာစိုးလို့ဝါးထားတာ ဟုရေးသားထည်းသည်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

အပြည့်စုံဖတ်ရန်….

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေလို့ အလုပ်တွေ ခေတ္တ နားထားရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

“နေမကောင်းတဲ့တလျောက် စားစရာတွေပို့ပေးသူများ ဆရာဝန်အိမ်ပင့်လာတဲ့အမ အွန်လိုင်းကနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းဆရာဝန်

စိတ်ပူပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့တဲ့စားစရာတွေစားပီးအားမွေးနေကြောင်းပါ ပုံကတော့လန့်သွားမှာစိုးလို့ဝါးထားတာ ဟုရေးသားထည်းသည်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေလို့ အလုပ်တွေ ခေတ္တ နားထားရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

“နေမကောင်းတဲ့တလျောက် စားစရာတွေပို့ပေးသူများ ဆရာဝန်အိမ်ပင့်လာတဲ့အမ အွန်လိုင်းကနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းဆရာဝန်

စိတ်ပူပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့တဲ့စားစရာတွေစားပီးအားမွေးနေကြောင်းပါ ပုံကတော့လန့်သွားမှာစိုးလို့ဝါးထားတာ ဟုရေးသားထည်းသည်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ

Unicode

အပြည့်စုံဖတ်ရန်….

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေလို့ အလုပ်တွေ ခေတ္တ နားထားရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

“နေမကောင်းတဲ့တလျောက် စားစရာတွေပို့ပေးသူများ ဆရာဝန်အိမ်ပင့်လာတဲ့အမ အွန်လိုင်းကနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းဆရာဝန်

စိတ်ပူပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့တဲ့စားစရာတွေစားပီးအားမွေးနေကြောင်းပါ ပုံကတော့လန့်သွားမှာစိုးလို့ဝါးထားတာ ဟုရေးသားထည်းသည်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ

အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပေမယ့် အနားယူဖို့ လိုအပ်နေလို့ အလုပ်တွေ ခေတ္တ နားထားရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း

“နေမကောင်းတဲ့တလျောက် စားစရာတွေပို့ပေးသူများ ဆရာဝန်အိမ်ပင့်လာတဲ့အမ အွန်လိုင်းကနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းဆရာဝန်

စိတ်ပူပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့တဲ့စားစရာတွေစားပီးအားမွေးနေကြောင်းပါ ပုံကတော့လန့်သွားမှာစိုးလို့ဝါးထားတာ ဟုရေးသားထည်းသည်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *